Tervetuloa opiskelemaan muistihoitajaksi!

Nyt voit opiskella työn ohessa muistihoitajaksi ja toimia koulutuksen jälkeen joko muistihoitajan tai muistikoordinaattorin tehtävissä.

Koulutus on suunniteltu muistisairauksien varhaiseen tunnistamiseen ja siinä on otettu huomioon hyvät hoitokäytännöt muistisairauksien kaikissa vaiheissa. Vuonna 2016 järjestämme koulutusta Kankaanpäässä, Tampereella sekä Turussa.

Muistihoitajan koulutuksen laajuus on 20 opintoviikkoa (30 op). Kouluttajina toimivat eria alojen asiantuntijat: dosentti / lääketieteen tohtori ja neurologian erikoislääkäri, laillistettu ravitsemusterapeutti, muistikoordinaattorit ja potilasjärjestöjen toimijat.

Koulutuksen aikana voit halutessasi suorittaa myös Vanhustyön erikoisammattitutkinnosta valinnaisen osan Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen.


Green care - hyvinvointia luonnosta

Painotamme koulutuksessa Green Care -ajattelumallia - hyvinvointia luonnosta - jonka tavoitteena on lisätä mahdollisuuksia muistisairaiden elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistämiseen ja parantamiseen.

Hakuaika päättyy

Kankaanpää 13.08.2016
Tampere 05.08.2016
Turku 01.08.2016

Tee hakemus netissä!

Klikkaa ja lähetä tietosi! Täytäthän vain yhden hakemuksen.

Hae NYT!

 

MUISTIHOITAJA-KOULUTUS

Kankaanpään opisto järjestää muistihoitajakoulutusta vuonna 2016
sekä Kankaanpäässä, Tampereella että Turussa.


Olemme järjestäneet muistihoitaja-koulutusta jo vuodesta 2008 lähtien.

Tähän mennessä muistihoitajakoulutuksistamme on valmistunut lähes 600 opiskelijaa!

Moni heistä on koulutuksen käytyään pystynyt muuttamaan joko oman työnsä sisältöä
tai aloittanut työskentelyn muistihoitajan tai muistikoordinaattorin tehtävissä.

 

Muistihoitaja

 • on yleisimmin sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanut ammattilainen,
  jolla on jo aiempaa kokemusta vanhustyöstä
 • tarvitsee asiakastyössään muistiosaamista ohjaukseen ja neuvontaan
 • on saanut muistityöhön syventävän koulutuksen

Koulutuksen tavoite

 • antaa valmiudet toimia monipuolisissa muistihoitajan tai muistikoordinaattorin tehtävissä
 • mahdollistaa myös opintojen aikana suorittaa Vanhustyön erikoisammattitutkinnosta valinnaisen opintokokonaisuuden "Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen"

Pääsyvaatimukset

 • vähintään sosiaali- tai terveysalan perustutkinto esim. lähihoitaja tai
 • alempi tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto esim. sairaanhoitaja, geronomi tai terveydenhoitaja tai
 • joku muu tutkinto esim. fysioterapeutti tai farmaseutti

Cerad testi muistihoitajakoulutuksessa

Elamanlaatutestamentti-400-270-bw

Koulutuksen sisältö

 • kokonaislaajuus 30 opintopistettä monimuotokoulutuksena
 • 10 lähiopetuspäivää ja omaan muistityöhön liittyviä oppimistehtäviä, sekä laajempi kehittämistehtävä
 • muistisairaan ihmisen hoitopolku ja sen tukeminen asiakaslähtöisesti:
  sairauden ennaltaehtäisystä sairauden tunnistamiseen, diagnoosin tekemiseen, omaisten tukemiseen ja ohjaamiseen, ensitietoon, yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin, muistisairaan ja hänen läheistensä kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen ja tukemiseen sairauden kaikissa vaiheissa
 • Cerad-testin ja muiden seurantatestien tulkinta ja hyödyntäminen asiakkaan hoitopolulla
 • valmennus muistihoitajan / muistikoordinaattorin tehtäviin
 • työkalut muistisairaan ihmisen ja hänen läheisiensä arjen kohentamiseen ja muistisairaan elämän mielekkyyden tukemiseen
 • Green Care - ikäihmisen henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen ja terveyden edistäminen
 • oppimistehtävät perustuvat valtakunnallisiin ja kansainvälisiiin vanhustyön Hyviin käytäntöihin ja voimassa oleviin Muistisaurauksien Käypä-hoitosuosituksiin

kankaanpaan-opisto-muistihoitajakoulutus-kustannukset-300-188

Kustannukset

Omakustanteisen koulutuksen kokonaishinta 800€, laskun voi maksaa useammassa erässä.

Jos suoritat vanhustyön erikoisammattitutkinnon valinnaisen tutkinnon osan, tulee koulutusmaksun lisäksi maksettavaksi tutkinnon hinta 350€ sekä tutkintomaksu 58€.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin siitä tehdään tarjous oppisopimustoimistolle. Kerro toiveestasi ensin työnantajallesi.

kankaanpaan-opisto-muistihoitajakoulutus-peruutusehdot-300-188

Peruutusehdot

Maksuton peruutus 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutetaan ensimmäinen osio / laskutuserä sekä toimistomaksu 30€. Opintojen keskeytyessä laskutetaan meneillään oleva osio / laskutuserä kokonaisuudessaan. Mitään koulutusmaksuja ei palauteta. Ylivoimaisen esteen sattuessa ennen koulutuksen alkamista laskutetaan toimistomaksu 30€ ja esteestä on toimitettava lääkärintodistus. Kankaanpään opisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

kankaanpaan-opisto-muistihoitajakoulutus-lisatietoja-300-188

Lisätietoja

Järjestämme vuonna 2016 koulutusta Tampereella, Turussa ja Kankaanpäässä. Kouluttajina toimivat eri alojen muistiasiantuntijat.

Kysy rohkeasti lisätietoja jos kiinnostuit muistihoitajakoulutuksesta!

Kaarina Ketola, koulutussuunnittelija
p. 044 7729 229
Lähetä sähköpostia!

Yhteystiedot

Kankaanpään opisto
Opistonkatu 5, 38700 Kankaanpää

Puh. 044 772 9238 | kankaanpaanopisto.fi

Kankaanpään opisto
Pinninkatu 53 B, 4.krs, 33100 Tampere

 

Green Care merkitsee kestäviin arvoihin perustuvaa vastuullista toimintaa asiakasta, luontoa ja eläimiä kohtaan ja toimintaa, jossa luontoa kuormitetaan mahdollisimman vähän.

 

Katso tästä
koulutuksen esittelyvideo!

Green Care osana
muistihoitaja-koulutusta

Palautetta muistihoitaja-opiskelijoilta

Kankaanpään opisto on järjestänyt muistihoitajakoulutusta vuodesta 2008 alkaen. Meillä on tutkittua tietoa koulutuksen vaikutuksista opiskelijoiden urakehitykseen. Muistihoitajakoulutuksemme on valtakunnallisesti tunnettu ja saanut laajalti tunnustusta.

Keräämme opiskelijoilta säännöllistä asiakaspalautetta ja tietoja koulutuksen vaikuttavuudesta. Olemme sitoutuneet koulutuksemme jatkuvaan parantamiseen. Tässä muutamia saamiamme kommentteja koulutukseen liittyen.

"Tehtävät olivat monipuolisia ja niiden avulla tuli tarkasteltua oman työpaikan toimintatapoja kriittisesti ja mieleen tuli uusia ideoita. Kehittämistehtävän myötä opin, miten tärkeää arkipäivän virikkeellisyys on asukkaan hyvinvoinnin kannalta ja kannustan myös muita käyttämään aikaa asukkaan virikkeelliseen toimintaan. Tiedotus ja palautteen saaminen on toiminut hyvin ja nopeasti."


"Koulutuksen myötä olen oppinut ottamaan omaiset paremmin huomioon ja uskaltautunut keskustelemaan heidän kanssaan asukkaan voinnista ja olemaan vaikeissa tilanteissa tukena. Olen myös saanut varmuutta pohtia ääneen asukkaan lääkityksiä ja sivuvaikutuksia. Kerrassaan hyvä koulutuskokonaisuus, voin suositella muillekin."


"Kyllä minulle on koulutus on avannut vielä enemmän silmiä siihen että miten haastavaa työ on ja muistisairaan ihmisen hoitaminen  vaatii ammattitaitoa ja oikeasti halua ja rohkeutta heittäytyä ja eri sairauksien hyvää tuntemusta ja tietoa. Enemmän nykyään mietin että miksi joku käyttäytyy niin kuin käyttäytyy ja miten jonkun oloa voisi helpottaa ilman että heti annetaan esim. rauhoittavaa. Myös koitan vielä enemmän keksiä mielekästä tekemistä siihen arkeen ja ottaa pienistä hetkistä kiinni.  Lääkärin luennot oli hyviä ja odotan vielä viimeistä luentoa kovasti."


"Koulutuksen opetussuunnitelma on rakennettu taitavasti. Aiheet ovat mielenkiintoisia ja luennoitsijat ovat hyviä. Materiaalia olemme saaneet paljon, ja on hienoa, että sitä pystyy myöhemminkin hyödyntämään."


 

"Muistihoitajakoulutus täydentää ehdottomasti osaamistani ja ammattitaitoani. Koulutus antaa vahvuuksia työskennellä muistisairaiden kanssa. Lähihoitajan ja sairaanhoitajan koulutuksissa muistisairauksia käsiteltiin hyvin pintapuolisesti, tästä koulutuksesta saan paljon uutta tietoa."


"Koulutus on käytäntöön soveltuvaa sekä mielenkiintoista, ja on hienoa viedä uusia tuulia työyhteisööni. Kaikki opittu tukee jokapäiväistä työtäni."


"Kouluttajat ovat olleet innostuneita ja asiansa osaavia. He ovat tuoneet esille uusinta tietoa. Koulutus on hyvin rytmitetty. Aiheet ovat olleet mielenkiintoisia."


"Lähipäivien määrä on mielestäni mitoitettu sopivasti koulutuksen kestoon nähden. Koulutustilat ovat olleet hyvät."


"Paljon uutta tietoa sekä vanhan kertausta. Opiskelukavereilta saa "vertaistukea", uusia ajatusmalleja. "


"Koulutuksen paras anti on ollut lääkäriluennot. Niitä pitäisi olla enemmänkin. On myös ollut hyödyllistä tutustua ryhmän jäsenten toimenkuviin ja työpaikkojen käytäntöihin, ryhmäkeskusteluista olen oppinut paljon."


 

Hakuaika päättyy

Kankaanpää 13.08.2016
Tampere 05.08.2016
Turku 01.08.2016

Tee hakemus netissä!

Klikkaa ja lähetä tietosi! Täytäthän vain yhden hakemuksen.

Hae NYT!